Чм радиоприёмник схема da kia6040p

чм радиоприёмник схема da kia6040p
Входният лентов филтър също не се отличава (може да се каже, че е стандартен). И както и по-горе съм отбелязал, аз съм използвал също керамичен лентов филтър като резултатите са същите, но намаляват компонентите. Разбира се влошава се избирателността по съседен канал, но като се има предвид, че отстоянието между две съседни УКВ станции е около 300 kHz, това няма особено значение. Причината е, че колкото е по-голямо усилването, толкова по-големи стават собствените шумове. Следва шасито върху което съм разменял различните конструкции и съм направил всички експерименти и чиято печатна платка също публикувам. Включително ще забележите един от УКВ тунерите с PLL синтезатор и фабричен УКВ блок от авто-радио: И така, както и в други мои материали, отново се спирам най-вече на конструкции с интегрални схеми на TOSHIBA, като например: ТА7757Р, ТА7640Р (KIA6040Р), ТА7130Р, ТА7303Р, а по-нататък и с други. Поради изтъкнатата по-горе причина аз съм избрал по-трудния за реализиране на бобините начин, но който значително опростява настройката — навивам ги на тяло с феритна сърцевина.


Примерно, бобините на FMT имат по 10-12 навивки за тази стойност на кондензатора от проводник с d=0.1-0.12 мм., а вторичната намотка е 1.5 навивки от същия проводник. Всъщност това беше една от моите цели, които постигнах. Разбира се няма да покажа всичко това наведнъж, а ще следвам поетапната работа, която свърших.

Навити са плътно в долната част на тялото, което може да видите от снимките. По този начин настройката се извършва чрез въртене на феритната сърцевина. Използвана литература: 1. УКВ блокове с биполярни транзистори, В. Терзиев, сп. Тази комбинация дава едни от най-добрите резултати при направените измервания.

Похожие записи: